0472 215 99 94 fef@agri.edu.tr

Fen Edebiyat Fakültesi

Fakülte Akreditasyon Komisyonu

Başkan Prof. Dr. Mustafa AYDEMİR
Üye Prof. Dr. Yakup KARATAŞ
Üye Prof
. Dr. Furkan ORHAN
Üye Prof. Dr. Emine TEYFUR
Üye Doç. Dr. Mustafa Ali DOKUYUCU Üye Doç. Dr. Kadirhan POLAT
Üye Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz KESKİN

Görev Tanımı: Akreditasyon ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.