0472 215 99 94 fef@agri.edu.tr

Fen Edebiyat Fakültesi

Satın Alma Komisyonu

Başkan Doç. Dr. Yusuf SÖYLEMEZ
Üye Fakülte Sekreteri Müslüm ÖZER
Üye Tekniker Yasin KILIÇOĞLU Görev Tanımı: İlgili mevzuat çerçevesinde Fakültemizin ihtiyaç duyduğu mal/malzemeleri tespit etmek ve satın almak üzere gerekli iş ve işlemleri yürütmek.