0472 –215 98 63 merlab@agri.edu.tr

Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı

Misyon ve Vizyon

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA LABORATUVARI MİSYONU


Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi  Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı nitelikli personeli, altyapı ve laboratuvar olanakları ile alanında ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören niteliklere ulaşmış Türkiye'nin ender laboratuvarı özelliğini korumak ve geliştirmek amacıyla sürekli gelişme anlayışını benimsemiştir. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi  Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı, cihazlar ve teknikler ile ilgili bilgi, beceri ve deneyimini aktarmayı , bilimde yeni ufuklar açan araştırmalara destek olmayı, temel, uygulamalı ve disiplinler arası alanlardaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde birleştirmeyi, Üniversitemizin tüm birimlerindeki araştırmacıların verimli ve yaratıcı bir ortamda çalışmalarını gerçekleştirmek ve üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin kalitesini artırmayı, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahısların analiz ihtiyaçlarını merkezin olanakları ölçüsünde karşılamayı, sanayi ve üniversiteler ile disiplinler arası ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini sağlamayı, yurt dışındaki üniversiteler ile işbirliği yapılarak ve araştırma kurumları ile AR-GE konularında işbirlikleri oluşturarak Avrupa Birliği, TÜBİTAK, TÜBA, DPT ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi   Bilimsel Araştırma Projeleri desteği ile yürütülen proje çalışmalarını desteklemeyi  kendine misyon olarak belirlemiştir.
 
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA  LABORATUVARI VİZYONU
 
Bilim ve teknolojinin gelişmesi için gerekli ileri düzeyde araştırmalara olanak tanıyan, sürdürülebilir altyapılar kurarak üniversitelerin, kamu ve özel sektörün hizmetine sunan, bu alanda ulusal ve uluslararası iş birliğinin kuvvetlenmesine ve böylece ülkemizin rekabet gücünün arttırılmasına, kalkınmasının hızlandırılmasına ve insan yaşam kalitesinin iyileştirilmesine katkıda bulunan projelere önderlik eden ve destek olan  bir bilim ve araştırma merkezi olmayı kendine hedef edinmiştir.