0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı

Moleküler Biyoloji

    


Bu laboratuvarımızda
;
2 adet buzdolabı
1 adet -80 dondurucu
2 adet çeker ocak
3 adet santrifüj
2 adet etüv
DNA/RNA İzolasyon robotu
2 adet PCR (polimeraz zincir reaksiyonu)
2 adet Real time PCR
Steril kabin
Hassas terazi
Otoklav
2 adet İnkübatör
Buz makinesi
Liyofilizatör
2 adet Doku parçalayıcı
Jel görüntüleme cihazı
2 adet Microplate okuyucu
-80 derece buz dolabı
Mikroskop
Çalkalayıcı
Qıaxel otomatik elektroforez
Sıcak yüzey
Hassas terazi cihazlarımız mevcuttur.