0472 215 99 94 fef@agri.edu.tr

Fen Edebiyat Fakültesi

Fakülte Yönetim Kurulu

 Başkan     Prof. Dr. Rıdvan DURAK
 Üye         Prof. Dr. Faruk KAYA
 Üye    Prof. Dr. Figen ATABEY
 Üye    Prof. Dr. Kani ZİLBEYAZ
 Üye    Doç. Dr. Mustafa Ali DOKUYUCU
 Üye    Doç. Dr. Yusuf SÖYLEMEZ
 Üye    Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÖZTOP
 Raportör    Fak. Sek. Müslüm ÖZER