0472 215 99 94 fef@agri.edu.tr

Fen Edebiyat Fakültesi

Fakültemiz Hakkında

Tarihçe

Fen Edebiyat Fakültemiz, İçişleri Bakanlığı’nın 2542 Sayılı Genelgesinin 2. Maddesinin e-bendi gereğince; 17.05.2007 tarih ve 5662 sayılı kanunun Ek-73. maddesi ile kurulan ve 5773 sayılı kanunla ismi değişen Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine bağlı olarak eğitim ve öğretimine başlamıştır.

Ağrı, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü’nün, Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde bölüm ve anabilim dalları kurulması konusundaki teklifleri 26.11.2008 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca; Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde aşağıda belirtilen bölüm ve anabilim dallarının kurulması uygun görülmüştür:


Fen Edebiyat Fakültesi Bölümleri ve Anabilim Dalları

1- Matematik Bölümü
a) Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı
b) Geometri Anabilim Dalı
c) Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalı
d) Topoloji Anabilim Dalı
e) Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik Anabilim Dalı
f) Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı
g) Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı

2- Fizik Bölümü
a) Genel Fizik Anabilim Dalı
b) Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Anabilim Dalı
c) Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı
d) Nükleer Fizik Anabilim Dalı
e) Katıhal Fiziği Anabilim Dalı
f) Matematiksel Fizik Anabilim Dalı

3- Kimya Bölümü
a) Anorganik Kimya Anabilim Dalı
b) Organik Kimya Anabilim Dalı
c) Analitik Kimya Anabilim Dalı
d) Fizikokimya Anabilim Dalı
e) Biyokimya Anabilim Dalı

4- Biyoloji Bölümü
a) Genel Biyoloji Anabilim Dalı
b) Botanik Anabilim Dalı
c) Zooloji Anabilim Dalı
d) Hidrobiyoloji Anabilim Dalı

5- Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
a) Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı

6- Tarih Bölümü
a) Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı
b) Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı
c) Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı
d) Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı
e) Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı
f) Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı
g) Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Anabilim Dalı

7- Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
a) Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
b) Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
c) Eski Türk Dili Anabilim Dalı
d) Yeni Türk Dili Anabilim Dalı
e) Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı

8- Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü
a) Rus Dil Bilimi Anabilim Dalı
b) Rus Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı

9- İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
a) İngiliz Dil Bilimi Anabilim Dalı
b) İngiliz Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı

10- Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
a) Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
b) Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

11- Sosyoloji Bölümü
a) Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı
b) Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı
c) Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı
d) Sosyometri Anabilim Dalı

12- Coğrafya Bölümü
a) Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Anabilim Dalı
b) Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı

13- Psikoloji Bölümü
a) Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı
b) Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı
c) Klinik Psikoloji Anabilim Dalı
d) Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı

14- İngilizce Mütercim Tercümanlık
a) İngilizce Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı

15- İstatistik Bölümü
16- Arkeoloji Bölümü
17- Felsefe Bölümü
18- Sanat Tarihi Bölümü