0472 –215 98 63 merlab@agri.edu.tr

Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı

Laboratuvarımızda KDV istisnası uygulanmaya başlamıştır

Laboratuvarımızda yapılacak analiz ve test hizmetlerinde Üniversite Yönetim Kurulumuzun 22.09.2022 tarihli kararıyla Ar-Ge kapsamında yapılacak çalışmalarda KDV istisnası uygulanacaktır.