0472 –215 98 63 merlab@agri.edu.tr

Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı

Hakkımızda

Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı, bilimsel ve teknolojik altyapı açısından dünyadaki birçok gelişmiş laboratuvarlarla aynı standartlara sahiptir. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından 2014 yılından itibaren TS EN ISO/IEC 17025 kapsamında akredite edilmiş laboratuvarımız bölgenin ihtiyaç duyduğu su analizleri, petrol ve katı yakıt analizlerini rutin olarak gerçekleştirmektedir. Ayrıca bölgedeki bilimsel çalışmalara sağladığı alt yapının yanı sıra özel sektör kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda da analiz hizmeti sağlamayı kendine görev edinmiştir.

Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvar Müdürü

Dr.Öğr.Üyesi Akın AKINCIOĞLU