0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı

Akredite Petrol ve Katı Yakıt Laboratuvarı


PETROL ve KATI YAKIT ANALİZ LABORATUVARI
Petrol ve katı yakıt analiz laboratuvarı;  merkezi araştırma bünyesinde akredite bir laboratuvardır. Laboratuvara gelen kömür ve fuel oil numuneleri ilk olarak numune kabul sorumlusu tarafından alınıp pegasoft yazılım programı kullanılarak laboratuvar sorumlusuna iletilmekte ve daha sonra şahit numunesi ile birlikte sorumlu uzmana teslim edilmektedir. Alınan numune eğer fuel oil ise istenen parametrelere göre laboratuvarda analize başlanmaktadır. Fuel oil numunesinde şu an için akredite olunan 6 parametrenin analizi yapılmaktadır. Kömürde ise 2 parametrenin analizi akredite kapsamda yapılmaktadır. Yapılan analizler; TSE göre yapılmakta ve sonuçları bu standartlara göre hesaplanıp  teslim edilmektedir.

Karbon-Kükürt Cihazı;

 
LECO SC 144 DR Kodlu cihaz ile petrol ürünü olan Fuel Oil ve Kömür numunelerinde karbon ve kükürt analizleri yapılmaktadır.


Karl Fisher Nem Tayin Cihazı;
Mitsubishi Marka Karl Fısher Nem Tayin Cihaz ile Fuel Oil Numunelerinde bulunan  nem miktarlarının analizleri yapılmaktadır.


Kinematik Viskozite Tayin Cihazı

Polyscience marka kinematik viskozimetre banyosu kullanılarak Fuel Oil numunelerimin Kinematik Viskoziteleri analizleri yapılmaktadır.

Kül Fırını;
Protherm markasınma ait Kül Fırını cihazı ile Fuel Oil ve Kömür numunelerinde Kül miktarının analizinin yanısıra kömür numunelerinde Uçucu madde analizleride yapılmaktadır.

Nem Tayin Cihazı ;
Thermo markasına ait hassas terazili nem tayin cihazı ile kömür numunelerine ait analizler yapılmaktadır.

Sedimantasyon Tayin Cihazı ;
Sıvı petrol ürünlerinin toplam sedimentasyon testleri yapılmaktadır.

Kalorimetre Cihazı ;
LECO AC 500 Kodlu kalorimetre cihazı ile Kömür ve Fuel Oil numunelerinin Alt ısıl değerleri ve Üst ısıl değerleri analizleri yapılmaktadır.

 

Akma Bulutlanma Noktası Cihazı ;
LABO  marka  Akma Bulutlanma cihazından Fuel Oil numunelerinin Akma Noktaları analiz yapılmaktadır.