0472 –215 98 63 merlab@agri.edu.tr

Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı

LC-MS-MS


 • LC/MS, HPLC (Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi) ve MS (Kütle Spektrometresi) ünitelerinin birlikte çalıştırılarak yapı aydınlatması ve miktar tayininde kullanılan bir cihazdır.

  HPLC ünitesi;

  Pompa, autosampler ve dedektör olmak üzere başlıca üç kısımdan oluşmaktadır.
   a.) LC Pompası: Pistonların ileri geri hareketleriyle mobil fazların istenilen oranlarda pompalanmasını sağlar.
   b.) Autosampler: Numunelerin otomatik olarak enjekte edilmesini sağlar. Kolon fırınının ve örnek sıcaklığının kontrolü mümkündür.
   c.) Kolon:  Maddelerin farklı zamanlarda alıkonulmasını ve ayrımını sağlar.

  Kütle Spektrometresi;

  İyon kaynağı, kütle analizörü ve iyon dedektör sistemi olmak üzere başlıca üç kısımda incelenebilir.
         a) Ion Max API Kaynağı: Analiz yapılacak numuneye bağlı olarak ESI (Electrospray İyonizasyon) veya APCI (Atmosferik Basınç İyonizasyon Kaynağı) iyonizasyon teknikleri kullanılabilir. Genel olarak aminler, peptidler ve proteinler gibi polar bileşikler ESI tekniği ile steroidler gibi apolar bileşikler ise APCI tekniği ile analiz edilir.
         b) Kütle Analizörü> İyon kaynağından gelen iyonlar, kütle analizöründe değişen elektrik alana tabi tutularak m/z (kütle/yük) oranlarına göre ayrılırlar.  Cihazda Ion-Trap kütle analizörü mevcuttur.
          c) MS İyon Dedektör Sistemi: MS dedektörü yüksek duyarlılığa sahip, pozitif ve negatif iyon modlarında çalışan bir iyon dedektör sistemidir.
             
  Marka: LC-MS/MS (Sıvı Kromatografisi - Kütle - Kütle Spektrometresi)
  Model: 
  4000 Q TRAP
 • Çalışma Prensibi
  LC-MS/MS tekniğinde UPLC cihazı sayesinde fizikokimyasal özelliklerine göre ayrılan örnek moleküller kütle dedektorü ile analiz edilmektedir. Kütle spektrometreleri molekülleri iyonizasyon işlemi ile uyararak yüklü iyonize moleküller haline dönüştürürler. Birinci kuadrupol filtrede m/z (kütle/yük) oranına göre ayrılan moleküller collision gaz adı verilen yüksek saflıkta özel bir gaz ile (Azot) parçalanmaya tabi tutulmaktadır. İkinci kuadrupol filtrede parçalanma sonucu oluşan iyonların (daughter veya product ion) üzerinden teşhis ve miktar tayini yapılmaktadır.

  Örnekte bulunan bileşenlerin miktarı, yapısı ve molekül ağırlığı hakkında bilgi verir. Küçük bileşiklerden büyük proteinlerin tayinine kadar, polar iyonik, termal kararsız ve uçucu olmayan bileşiklerin analizleri yüksek hassasiyetle ve hızlı bir şekilde yapılabilmektedir. LC-MS/MS çok düşük konsantrasyonlarda (ng/pg) maddenin miktar tayininin yapılabilmesini mümkün kılmaktadır. Ayrıca sonuçların doğrulanmasına da gerek duyulmaktadır.

  Kullanım Alanları

  Çoklu analit tespitinde, karmaşık matrislerde bulunan eser seviyedeki analitlerin hassas miktar tayini ve doğrulanması,
  Meyve, sebze, et, süt vb. gıda numunelerinde;
  Pestisit ve metabolitlerinin,
  Hormon ve metabolitlerinin,
  Aflatoksin-mitotoksin analizleri
  Doku, kan gibi biyolojik örneklerde ilaç ve metabolitlerinin ölçümü
  Suda pestisit,kalıntı ve kirlilik tayini
  Flavonoid, Brassinosteroid, İzosiyanit çalışmaları
  Ayrıca proteomik araştırmalarda proteinlerin karakterizasyonu amacıyla da kullanılmaktadır.