0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı

Akademik Personel


Dr. Öğr. Üyesi Akın AKINCIOĞLU


Öğr. Gör. Ertuğrul CEYRAN

Dr. Öğr. Üyesi Sinan ÜNVAR


Dr. Öğr. Üyesi Rüya SAĞLAMTAŞ


Öğr. Gör. Dr. Abdullah DEMİRCİ


Öğr. Gör. Dr. Dilruba TABAY SÜMBÜL

Arş. Gör. Dr. Hatice Şule TETİK


Öğr. Gör. Ahmet ÇAĞAN


Öğr. Gör. Emine DEMİR


Öğr. Gör. Muhammet YAPRAK