0472 –215 98 63 merlab@agri.edu.tr

Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı

Akademik Personel


Dr. Öğr. Üyesi Akın AKINCIOĞLU


Dr. Öğr. Gör. Ertuğrul CEYRAN


Dr. Öğr. Üyesi Rüya SAĞLAMTAŞ


Öğr. Gör. Dr. Abdullah DEMİRCİ


Öğr. Gör. Dr. Dilruba TABAY SÜMBÜL

Arş. Gör. Dr. Hatice Şule TETİK


Öğr. Gör. Ahmet ÇAĞAN


Öğr. Gör. Emine DEMİR


Öğr. Gör. Muhammet YAPRAK