0472 215 20 38 Fax: 0472 216 20 36 egitimdekanlik@agri.edu.tr

Eğitim Fakültesi

Dekanın Mesajı

EĞİTİM FAKÜLTEMİZİN SEVGİLİ ÖĞRENCİLERİ,

Ülkemizin en genç ve hızlı gelişen üniversitesinin köklü fakültesini seçtiğiniz için sizleri kutluyorum. Fakültemizin iddialı bir misyonu ve buna ulaşmak için yoğun çabaları devam etmektedir. Ana hedefimiz bir dünya üniversite fakülteleri arasında olabilmektir. Yani çağdaş üniversite fakültesi olmasının gerekleri olan bilimsel araştırmalar yapmak ve öğrencilerine güncel bilgileri, modern yöntemlerle aktarmayı başarıyla gerçekleştirmektir. Sizlere tekrar Fakültemize hoş geldiniz der tarihi bir kent olan Ağrı’da 4 yıl güzel günler geçirmenizi umar, mezun olan arkadaşlarımıza da çıktıkları yolda yollarının açık olmasını diler ve akademik ve idari personelimize başarılı bir eğitim-öğretim dönemi geçirmesi dileği ile saygılar sunarım.


Sevgili öğrenciler 


Eğitim fakültemiz teknolojik ve bilimsel gelişmelere açık, bölgeyle bütünleşmiş, dış Dünya’ya açık, etkin ve dinamik bir eğitim kurumu olma yolunda hızla ilerlemektedir. 


Toplam kalite yönetimi anlayışını benimseyen bir eğitim kurumu olarak öğrenciyi, öğrenme etkinliğinin odağı olarak kabul ediyor; Öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın mutluluğunu ön planda tutan insan merkezli bir yaklaşımla eğitim etkinliğimizi sürdürmeyi amaçlıyoruz. 


Öğrenmenin öğretenden çok öğrenenin aktif olmasını gerektiren bir etkinlik olduğuna inanıyoruz. Günümüz eğitiminin yükselen değerleri de aktif öğrenme yaklaşımı çerçevesinde şekillenmekte; öğretim süreçlerinde yaşam boyu öğrenme beceri ve alışkanlığı kazandıracak problem çözme, projeye dayalı öğrenme, işbirlikli öğrenme, buluş yolu ile öğrenme gibi aktif öğrenme modelleri uygulanmaktadır. Daha etkili ve verimli yani bireyi kurumu ve toplumu amaca ulaştırabilecek eğitim yaklaşımının aktif öğrenme olduğunun bilincindeyiz. 


Şüphesiz her meslek kendi içerisinde bir değere ve zorluk derecesine sahiptir. Ancak konusu bir neslin yetiştirilmesi ve geleceğe hazırlanması olan öğretmenlik mesleğinin özellikli ve öncelikli konumu hemen ilk bakışta kendini belli eder. Zira çocuklar ve gençler yalnızca ailelerinin değil ülkelerinin de geleceğidir. İşte bu ortak geleceği biçimlendiren değerli öğretmenler maddi ve manevi açıdan ne kadar mutlu, huzurlu ve güven içindeyse bizler de ülke olarak o kadar mutlu, huzurlu ve güven içerisinde geleceğe bakabiliriz. Dolayısı ile Eğitim Fakültemiz yönetimi ve çalışanları olarak sizlere kıymet vermenin, bu ülkeye kıymet vermekle eşdeğer olduğunu düşünüyoruz. Bu düşüncenin bir gerekliliği olarak bizler, sizlerin ihtiyaç ve beklentilerini yönetim ve eğitimle ilgili tüm etkinliklerimizin merkezine yerleştirdik.