0472 215 20 38 Fax: 0472 216 20 36 egitimdekanlik@agri.edu.tr

Eğitim Fakültesi

Neden Fakültemiz?

42 yıllık köklü ve başarılı bir geçmişi olan; çağdaş değerlere sahip bir fakülteyiz… Eğitimin kalitesi her alanda olduğu gibi; öğretmen yetiştirme alanında da önemli ayırt edici bir özelliktir. Ülkemizin; öğretmenliğin tüm gereklerini yerine getirecek öğretmenlik yeterliliğine sahip, özgüveni tam olan, öğretmenlik bilgi ve becerileriyle tam donanımlı öğretmenlere ihtiyacı olduğunu bilen fakültemiz bu ihtiyaca yönelik olarak eğitim- öğretim yapmaktadır. Ve eğitimde kalitenin; kaliteli, iddialı, mesleğinde tüm yeterliklere sahip öğretmenler yetiştirmek olduğunun bilincine sahip olup “İYİYE, DAHA İYİYE” felsefesiyle eğitim vermektedir…

Öğrencileriyle yakın diyalog kurup bire bir ilgilenen ve bunu daima pekiştiren, oldukça dinamik ve yeniliğe açık akademik kadrosuyla fakültemizin amacı; mesleki konularda yeterli donanıma sahip araştırmacı, eğitime duyarlı, değerlerimize sahip çıkan ve “ Öğretmeyi seven ve öğrenmeyi sevdiren” özelliklere ve çağımızın ve eğitim sisteminin “ Bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma” yeteneklerine sahip öğretmenler yetiştirmektir…

Çağın ve eğitim sisteminin gereklerine uygun eğitim programları ile en güncel bilgi ve becerileri öğrencilerine sunan fakültemiz; gerek öğretmen alım sınavlarında gerekse 1967’den bu yana mezun ettiği ve başarıları yadsınamayacak bir gerçek olan öğrencileri ile eğitim fakülteleri içerisindeki başarısını ispatlamıştır…

Öyleyse;

 • 1967’lere uzanan köklü ve başarılı bir geçmişi olduğu      için,
 • Öğrenci merkezli eğitim anlayışını benimsediği için,
 • “BAŞARI BİZİZ” sözünü ve özveriyle çalışmayı ilke edinmiş, yeniliklere açık, aktif, dinamik akademik ve idari kadrosu için,
 • Yeterli derslikleri ve bilgi çağının gerekliliği olan bilgisayarları laboratuarının da katkısıyla verdiği eğitim kalitesi için,
 • Öğretmeyi seven, öğrenmeyi sevdirebilen; özgüveni  yerinde, başarılı ve farklılığı belirgin, geleceğe yön verebilme bilgi ve  becerilerine sahip öğretmenler yetiştirdiği için,
 • Çağdaş eğitim sistemlerinin ayrılmaz üçlüsünün (öğretmen, öğrenci, öğretim programları) bilinciyle eğitim verdiği için,
 • Halkın ve hayırseverlerin eğitime olan desteğini  sağlayabilecek işbirliği yeterliliğine sahip kadrosu için,
 • Etkin şekilde yürütülen fakülte-öğrenci işbirliği için,
 • Üniversiteyi sadece diploma alınan yer olarak  görmediği için,
 • Şehre yakınlığı ve ulaşım sorunu olmadığı için,
 • Barınma olanaklarının yeterliliği için,
 • Olumlu bir sosyal yaşam ve yerleşke ortamı sunduğu  için,
 • Serbest zaman etkinlikleri için uygun mekân ve ortamı bulunduğu için,
 • Öğrenci kulüpleri ve değişik aktivitelerle  desteklenen serbest zaman etkinliklerine bolca yer verildiği için,
 • İşbirliğini, dayanışmayı geliştiren sportif ve  kültürel faaliyetleri için,
 • Yılsonlarında düzenlenen ve öğrencilerinin dinlenme  ve eğlenmelerini amaç edinen “Şenlik Aktiviteleri” için;

EĞİTİM FAKÜLTESİ…