0472 215 20 38 Fax: 0472 216 20 36 egitimdekanlik@agri.edu.tr

Eğitim Fakültesi

Misyon-Vizyon

Vizyonumuz

Öğrenme kültürüne sahip uluslararası standartları yakalamış eğitim ve araştırma kurumu haline gelmek.

Misyonumuz

İnsan odaklı ve bilimsel yaklaşımla eğitim alanında bilgi üretmek, bölgesel ve ulusal eğitim sorunlarının çözümüne katkı sağlamak, yeni nesilleri yetiştirecek eğitimciler yetiştirmektir.

Değerlerimiz

  • Temel ilke ve değerlerimiz
  • İnsan
  • Bilimsellik
  • Milli değerler
  • Adalet ve eşitlik
  • Kalite
  • Toplumsal fayda
  • Öğrenme kültürü
  • Takım çalışması
  • Katılımcı Yönetim