0472 215 20 38 Fax: 0472 216 20 36 egitimdekanlik@agri.edu.tr

Eğitim Fakültesi

Mevzuat

KANUNLAR

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu


YÖNERGELER
Yatay Geçiş Uygulama Esasları Yönergesi

Bağıl Değerlendirme Yönergesi (YENİ)

Muafiyet Ve İntibak Yönergesi (YENİ)

İkinci Öğretim Yüzde On Hesabı Yönergesi 
Özel Öğrenci Yönergesi (YENİ)

Yabancı Öğrenci Yönergesi 
Çift Anadal Yönergesi (YENİ)

Devamsızlık İzin Kayıt Sildirme İşlemleri Yönergesi

Akts Yönergesi

Yandal Programı Yönergesi

İkinci Öğretim Yüzde On Hesabı Yönergesi 
4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılığı Yönergesi 
(10.12.2013'e Kadar)  - (10.12.2013 ve Sonrası)  
A.İ.Ç.Ü. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi 
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Etik İlkeleri

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Üniversite Yaşamı Etik Kurulu (Üyek) Yönergesi

Lisansüstü Tez Hazırlama Yönergesi
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Erasmus Yönergesi
Danışmanlık Yönergesi

Belgelerin Düzenlenmesi Yönergesi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Etik Üst Kurulu (Aiçü) Yönergesi

 

 

 

YÖNETMELİKLER

 

Önlisans Lisans Sinav Yönetmeliği 05/10/2017 R.G. Değişikliği (YENİ)

Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

Meslek Yüksekoukul ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimin Devamları Hakkındaki Yönetmelik

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Sınav Yönetmeliği

Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği 

Yandal Yatay Geçiş Çift Anadal Yönetmeliği

Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma Ve Koordinasyon Yönetmeliği

USUL VE ESASLAR

Çalışma Usul ve Esaslar Yönergesi

Öğrenci Hakları
Sınav Kuralları